Båtklubbar.


Båtklubbar på Essingeöarna.


Electrolux Campingbåt. Bild från maringuiden.se

Det finns fyra aktiva båtklubbar på våra öar. Tre finns på Lilla och en på Stora Essingen:

Lilla Essinge Båtklubb (L:a EBK), äldst av båtklubbarna, bildad 1926 av anställda vid AB Primus. Klubbens nuvarande klubbhus ligger på den plats där Primus verkstäder uppfördes 1906-07. Första klubbhuset byggdes 1936 med billådor och annat trävirke av hantverkskunniga klubbmedlemmar. Det huset står kvar men används nu som verkstad. Det nuvarande, grönmålade klubbhuset uppfördes i början av 1980-talet. 2015 fanns här 24 motorbåtar och 22 segelbåtar. Nio hyresgäster bidrar med sex motorbåtar och tre segelbåtar. Dessutom finns här S:t Görans sjöscoutkårs segeljollar. Kassören räknade 2015 in 143 medlemmar.
Eftersom det "nygamla" Primusområdet (från 1960-talet) åter skall rivas, är en flytt dessvärre oundviklig. Klubben får tränga ihop sig med de bägge andra båtklubbarna. Vinterförvaringen blir i Ulvsunda.

 

Lux Båtklubb (LBK), bildad 1934. Ursprungligen fanns båtklubben vid den skyddande Luxviken - både varv, hamn och klubbhus. Låg kvar till 1970. Sedan 1971 har klubbens alla båtar vinterförvarats på Lillans norra sida till höger om Essingeledens Fredhällsbro. Sommartid har dock LBK sina båtar i hamnvattnet till vänster om Fredhällsbron, tillsammans men separerat från Essinge Båtklubb. På det nya varvsområdet har LBK ett småhus i vilket man inrett ett litet klubbrum. LBK har 67 platser i hamnen och ett 70-tal platser på varvet. Antalet motorbåtar är 49 och segelbåtar 13. Lägg därtill tre motorseglare, två vattenskotrar och tio kajaker. Medlemsstopp sedan 2015 i avvaktan på nya Primusområdets utformning.

 

Essinge Båtklubb (EBK), bildad 1934. Fanns dels i den vackra Arkviken i Luxparken t o m 2005, dels vid ytterbryggan nära Luxparkens nyresta (1991) Malteserkors. Vid Luxparkens totalupprustning 2006 tvingades båtklubben flytta till ny plats. EBK erbjöds plats på öns norra sida intill Lux båtklubb på gamla Primusområdet och i sundet mot Fredhäll. De två klubbarnas varvsområden ligger sedan dess på var sida om Fredhällsbron, med EBK till vänster. År 2015 var medlemstalet 98, motorbåtarnas antal var 46 och segelbåtarnas var 12. Lägg därtill 22 kajaker.

 

Essinge Båtsällskap (EBS), bildat 1928. Vid Broparken anlades bryggor och uppläggningsplats. En mindre stuga fanns redan på tomten. På femtiotalet utvidgades varvsområdet men redan i början av sextiotalet måste man flytta till Oxhålshamnen för att ge plats åt Essingeledens byggnation. När leden i slutet av sextiotalet var färdig flyttade EBS tillbaka till Broparken. Nytt klubbhus stod färdigt 1973. Oxhålet bibehölls som komplement till Broparken. Antal båtar i hamnar och på varv: motorbåtar 89, segelbåtar 41 kanoter och roddbåtar: 48. Antal medlemmar (2017): 221.

 

 

 

Förening:

Essingeöarnas Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-29 10:50:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Essingeöarnas Hembygdsförening (2018-11-11 17:35:51) Kontakta föreningen