Essingeöarnas Hembygdsförening

Om föreningen

Under några år på 1980-talet samlades flera intresserade från Lilla och Stora Essingen för att lära sig mera om Essingeöarna. Studieförbundet Medborgarskolan anordnade därefter en kurs i lokalhistoria om Essingeöarna. Ledare för kursen var Essingebon och entusiasten Arvid Åhlin jämte Nils Nilsson som gav deltagarna en bra överblick över vår hembygds historia, kultur och människor.

Efter hand mognade ett beslut att grunda en hembygdsförening på Essingeöarna.
Vid ett möte i Essinge församlings församlingshem den 15 september 1983 beslöts att bilda en hembygdsförening med namnet Essingeöarnas Hembygdsförening.

Styrelsemedlemmar 2018-2019

Ordförande: Claes-Göran Borg
Viveca Berg
Foto/arkiv: Jahn Charleville
Protokollförare: Björn Fjaestad
Eva Gren
Sonja Levander
Hemsidan/Arkivarie: John-Olov Sidén
Kassör: Pär Åström