Min grönskande sommarö – barndomsminnen från Lilla Essingen på 1890-talet


En unik, mycket intressant ögonvittnesskildring från Lilla Essingen på 1880- och 90-talen nedtecknad av sommarbarnet Alrik Kjellgren med hans barnbarn Ture Rangström som ciceron.

Länk till sidan: )https://www.hembygd.se/admin/essingeoarna/edit/(ny-sida-3)


Editerad av: John-Olov Sidén (2021-03-11 22:16:55)