Gunborg Hancock, Lillans äldsta, 108 år. (klicka här för större bild)

Jahn Charleville och Claes-Göran Borg, två av redaktörerna till boken om Lilla Essingen - från sommarö, via industriort till attraktiv sjöstad, överlämnade ett ex till fantastiska Gunborg Hancock, 108 år och Lillans äldsta.

Image

 


Editerad av: John-Olov Sidén (2020-10-23 10:06:48)