VAD KAN DU OM LILLA ESSINGEN? Tipspromenaden. Vi har en vinnare! Försök själv!

Du som missade vår tipspromenad på Essingedagarna - vad vet du om vår ö? Här får du en ny chans!

NU HAR VI FÅTT EN VINNARE SOM SVARAT RÄTT PÅ ALLA 12 FRÅGORNA!. GRATTIS!. Rätt rad längst ner efter alla frågorna.

Fråga 1: Ända in på tidigt 1900-tal tillhörde Lillan? (1) Sollentuna härad (X) Solna (2) Ön har alltid tillhört Stockholm.

Fråga 2: Det gamla värdshuset som fanns på ön sedan Bellmans dagar och långt in på 1800-talet hette? (1) Lugnet (X) Fridberg (2) Stormen.

Fråga 3: Broförbindelser från Marieberg till Lillan, vilket alternativ är korrekt? (1) Dagens bro är den enda som funnits (X) Först fanns en flottbro, sedan en betongbro och nu dagens stålbro (2) Först en öppningsbar betongbro och sedan dagens stålbro.

Fråga 4. Kändisar som bott/haft övernattningslägenhet på ön är? (1) Leif Asp, Evert Taube och Kalle Jularbo (X) Ingo Johansson, Åke Grönberg och Brasse Brännström (2) Klas Östergren, Charlie Norman och Ingrid Bergman.

Fråga 5: Husen som fanns när Lillan var en sommarö var ju lite speciella/udda och hette? (1) Bergslottet, Fågelsången och Borgen (X) Skogshyddan, Färjstugan och Nissero (2) Bellmansro, Idasro och Kråksången.

Fråga 6: På Lillan har funnits – vad? (1) Ett brännvinsbränneri som framställde en populär snaps som kallades Mälarpärlan (X) Ett skeppsvarv som byggde både mycket stora och små fartyg (2) Ett stenbrott dit fångar från Långholmen transporterades för tungt arbete.

Fråga 7: Ångbåtarna som kom på slutet av 1800-talet kunde ha udda namn, t ex? (1) Angantyr, Frithiof och Mälarfröken (X) Ingeborg, Ran och Sjögurkan (2) Filadelfia, Tian och Essinge 1.

Fråga 8: En familj med många barn bodde under 1920-talet i den kommande Luxparken, vilken? (1) Grönlund – fadern arbetade på Uplandsbanken (X) Malmquist – fadern arbetade på Separator (2) Petterslund – fadern var vice värd på ön.

Fråga 9: Väg vars namn som försvunnit från Lillan är? (1) Lilla Essingegatan (X) Elektroluxgatan (2) Primus Strandväg.

Fråga 10: Öns första skola, Lilla Essinge småskola, kom år 1912 och blev placerad i en redan befintlig byggnad – vilken? (1) Disponenthuset (X) Borgen (2) Arken.

Fråga 11: Vilken butikslokal på ön har funnits med samma näring i över 85 år? (1) Lilla Mamsen – bageri (X) Lion Hårsalong – herrfrisering (2) ICA Essingen – matvaror.

Fråga 12: År 1928 fick Essingeöarna äntligen en egen bussförbindelse till city – med vilket linjenummer? (1) 96 (X) 56 (2) 76.

NU HAR VI FÅTT EN VINNARE SOM SVARAT RÄTT PÅ ALLA 12 FRÅGORNA!

GRATTIS!

Rätt rad är: 1,X,2   X,1,X,  2,X,1  X,2,X


Editerad av: John-Olov Sidén (2019-12-25 11:33:33)