Essingeöarnas Hembygdsförening

Sommarön

Kommande text om ön 1905