Essingeöarnas Hembygdsförening

Snabbköp

Snabbköpen på Lillan – med focus på det första: Essbro Livs.

Lilla Essingen hade en stor mängd små livsmedelsbutiker på 1940- och 50-talet. Tre av dessa låg intill varandra, med adress Essinge Brogata 22 och var från starten en speceriaffär, en köttaffär och en mjölkaffär.

Ännu tre små livsmedelsbutiker. Vykort ca 1942, Pressbyrån

Starten kom 1939 då ägaren hette Nils Edlund – fem år senare hette ägaren Karl Edlund.
Runt 1950 fick butikerna det pampiga namnet Svenska Livsmedel och ägare var D Widén. Ytterligare några år senare hette ägarna Nils Säfstrand och Sven Jerkén. De lät bygga om butikerna till ett av Stockholms första snabbköp – och bytte samtidigt till det passande namnet Essbro Livs – butiken låg ju nära bron till Stora Essingen.
Nästa ägare var Petrus Edman, f d radiohandlare. Han innehade snabbköpet endast en kortare tid. Slutligen kom Lundgrenarna in i bilden och tog över den 17 oktober 1955 – efter den rekordvarma sommaren.
Allan Lundgren kom från byn Flarken i Västerbotten där han var med och byggde upp en Konsumbutik. Tillsammans sin farbror Erik Lundgren, som var verksam inom en mejerifirma i Skellefteå, fick de genom livsmedelsdistributionsfirman Möller & C:o, tips om ett snabbköp till salu i Stockholm.
I charkdisken på Essbro Livs arbetade herr Ekström men annars var det kvinnorna som dominerade. Kvar sedan gamla manuella tiden fanns Margit Flodström och Nyström. De kom att arbeta i kassorna i det nya snabbköpet. Sedan kom Anna-Lisa Nordin, Ulla-Britt Wickbom (”Vickan”) och Inga Sidén. Flera i personalen bodde på Lillan – ”Vickan” bodde i Primusområdet, Anna-Lisa på Essinge Brogata 37 och Inga på Essinge Brogatan 7.

Läget för Essbro Livs var på den tiden det bästa. Primusområdet var ännu intakt med både fabrik och bostäder och där fanns ca 140 kunder. Bussen stannade nära butiken och många Stora Essingebor passade på att handla på sin resväg hem från arbetet.

Hur var då kontakten med andra butiker inom samma bransch? Kundunderlaget var stort eftersom få hade egen bil och man gjorde sina inköp i närbutikerna. Lördagarna var den stora inköpsdagen. Med en av konkurrenterna, Sandgrens Livs, som dessutom var en ICA-butik, med adress Strålgatan 3, hade man under en period t o m fint samarbete med gemensamt reklamutskick!

J-O SidénFotograf: J-O Sidén

Essbro Livs 1969.

Lundgrens köpte på 60-talet Holms livs, som låg vid Strålgatans ände, snett emot Essbro Livs. Holms butik lades ner. Essbro Livs byggdes om några gånger genom åren. Vid ett sådant tillfälle delades 1000 röda rosor ut till kunderna – ett uppskattat initiativ. Butiken blev fylld av hugade kunder.

Planerna på den kommande Essingeleden var långt framskridna och 1962 revs hela Primusområdet. Därmed försvann ett stort kundunderlag.

Reklamblad, Sandgrens Livs ca 1959

Sandgrens Livs, på Strålgatan 3, ägdes av Karl-Erik Norén, och var ICA-butik. Sandgrens blev under 1960-talet ett snabbköp. K-E Norén flyttade senare till Danderyd och sålde då sin butik till Harry Hulvén. Sandgrens blev omkring 1970 Hulvéns Livs.

Arkiv: ICA Essve AB.Fotograf: Arkiv: ICA Essve AB.

I väntan på MonICA och ICAnder 1978, Hulvéns livs, Strålgatan 3 – Reklamkampanj för frukt & grönt.

Reklamblad från Hulvéns Livs, f d Sandgrens Livs, ca 1970.

Efter några år köpte Hulvén Höögs Livsmedel med adress Essinge Brogata 9, lade ner sin verksamhet i f d Sandgrens lokaler och satsade på f d Höögs – sedan flera år moderniserade, snabbköpslokaler. Senare tog sonen över. Här finns man idag ännu kvar med namnet ICA Hulvéns Livs.

Det andra dråpslaget för Essbro Livs kom 1966 då den gamla bron till Storan revs. Därmed drogs busstrafiken om helt och slutade trafikera Essinge Brogata. Den tidigare så livliga Essinge Brogatan förvandlades vid Essbro Livs till närapå en återvändsgata. Visserligen kunde bilister söderifrån en tid ta av från Essingeleden och köra en ”smitväg” över Essinge Brogata till stan – men den möjligheten stoppades efter en tid – och dessutom var det frågan om tung genomfartstrafik som bara var störande för de boende längs brogatan. Knappast några nya kunder till ön.

1970 avvecklade Lundgrens sitt snabbköp på Lillan och flyttade till en butik i Östberga. Därmed var ön en livsmedelsbutik fattigare och av Lillans ursprungliga 16 livsmedelsbutiker återstod vid denna tid endast två snabbköp – Höögs och Hulvéns – men snart skulle Hulvéns Livs bli helt ensam i många år på Lilla Essingen.

J-O SidénFotograf: J-O Sidén

Höögs Livsmedel, 1969. Några år senare stod det Hulvéns Livs på skylten.

Av: John-Olov Sidén

Källa: Bl a intervju med Allan Lundgren, jan 2007.