Essingeöarnas Hembygdsförening

Matbutiker 1930-1960 2

Butiker på Lillan på 1930- 40- och 50-talet – med fokus på mat. 2

Essinge Brogata, nära dess högsta höjd, med Konsum och Wienerbageriet, omkr 1936. Vykort

Vandrade man Essinge Brogatan uppåt mot dess krön passerade man Essinge Brogata 13 där Konsum redan 1941 hade en brödbutik (den som år 1954 kom att ligga på Strålgatan 2).
Till fiskaffärer och pilsnercaféer kom regelbundet isbilen, den vackert ljusblått målade lastbilen ”MÄLARIS” med is under presenningen på flaket, och levererade is i stora isblock.

Det var för oss ungar en upplevelse att se ”ismannen” gripa isblock med sin issax, lägga det på axeln, där ett skinnstycke tog emot väta och kyla, och bära in dem i butikerna. Smältvattnet rann under tiden från bilflaket ner på gatan. Isblocken hackades senare sönder och lades dels under och runt den färska fisken dels för att kyla ölflaskorna.

I Essinge Brogata 15-17 fanns också Seth Bageri – övertaget 1950 av Wilhelm Wahlbäck – med namnet Wahlbäcks Bageri – en brödbutik som skulle komma att finnas i ett halvsekel.

Tvärs över gatan på Essinge Brogata 14 (se vykortet ovan) hade år 1935 Lisbet Eriksson sitt Essinge Wienerbageri – med Konsum året därefter i en butik intill. Men redan år 1939 hade Konsum tagit över wienerbageriets lokal och öppnade här tre butiker: speceributik, kött- och charkbutik samt brödbutik. Idag ligger här Restaurang Goa.

Högst uppe på krönet vid det lilla ”torget” hade Korv-Emma sin lilla kiosk. Hon stod alltid iförd sin arbetsrock – redo att möta både hyggliga essingebor, men också traktens busiga ungar. Där sålde hon sina goda korvar av märket Nestor – med bröd eller bara i papper. Korv-Emma hade tidigare haft sin kiosk stående nära brofästet vid Essinge Brogata 2.

Gick man över krönet och nedför backen passerade man Essinge Brogata 18 med en fruktaffär som år 1941 innehades av J Bodin – år 1950 hette ägare O A Jonsson och 1954 B Hultman. Butiken var också ett godisställe på vägen från skolan.

Slutligen låg vid n:o 22 en livsmedelsaffär och en mjölkaffär vars ägare år 1941 hette Nils Edlund – några år senare Karl Edlund. Butiken skulle komma att i början på 1950-talet bli öns första snabbköp och heta Essbro Livs – mer om det i en kommande artikel. Även Höögs blev snabbköp senare på 50-talet.
Åter tvärs över gatan fanns redan år 1939 på Essinge Brogata 29-31 Lillans första postkontor – det kom senare runt 1954 att ligga på Strålgatan 8. I 39:an fanns slutligen ett Konditori Kafé som innehades av Signe Morén – men blev snart känd som Mälarfiket eller Café Brofästet. Idag serveras här thaimat.

Om man vek in på Strålgatan kom man först till n:o 47 – där låg Matvaruaffären Hans Clementson. År 1950 hade butiken bytt ägare och hette då Holms Livsmedel.
Vandrade man vidare fanns år 1941 tre ytterligare livsmedelsbutiker: i n:o 35 fanns Konsums brödbutik, vidare i n:o 11 fanns sedan år 1939 Aurorabageriet, där Svea Karlsson bakade – år 1954 hade Gösta Bjuhr tagit över men behöll namnet Aurorabageriet. År 1958 hade Aurorabageriet samma ägare som GO och Margo och två av dem hade bytt namn till Rosenhills.

Slutligen låg, redan år 1939, på Strålgatan 1 Elwes Livsmedel. År 1945 hade Elwes sålts och bytt namn till (E) Sandgrens Livs. På 1970-talet bytte butiken ägare och Sandgrens Livs blev Hulvéns Livs. Här ligger idag Andrum.

Vek man av nedför Disponentgatan låg tvärs över gatan Höögs mjölkaffär (Disponentgatan 6). Vidare ner i backen fanns år 1939 med adress Disponentgatan 3, Kafé Essingen, dvs Lillans tredje ölkafé, nu pizzeria.

Utanför något av öns tre ölkaféer kunde man på 50-talet se hur gubben med den hästdragna kärran, parkerade sitt ekipage, låste kärran genom att veva en handbroms på vagnen, gav hästen, som hette Svante, sin tornister (säck med mat) för att sedan själv styra sin steg in på ölkaféet där svartklädda servitriserna med vita förkläden och skinn på näsan huserade.
Styrkt med några öl kom så småningom gubben tillbaka – visserligen med lite vingliga steg – men med törsten släckt. Den varma årstiden sopade gubben gatorna – på vintern var han ”sandman”.

I Disponentgatan 1 fanns också en fiskaffär – innehavare S Larsson men år 1945 hade Ellen Jönsson tagit över med fisk- frukt och blomsterhandel.
Innan år 1954 hade fisken försvunnit för alltid och i stället kom – Kjells Frukt och konfektyrer – ett uppskattat delmål för oss ungar på vägen till Luxparken.

Slutligen fanns också längst ner på Disponentgatan mot Luxgatan, Elwes Livsmedel – man hade under alltså under tio år två butiker nära varandra – den andra som sagt på Strålgatan 3.

I ovanstående annons från 1958 hade Elwes blivit Elwis!

Elwes Livs till vänster mot Luxgatan. Kafé Essingen och fiskaffären upp i Disponentgatsbacken ca 1937. Vykort.

Vek man av slutligen in på Luxgatan österut mot gamla Essingebron (den som fanns 1907-1937) fanns år 1935 dels Kafé Skeppstedt och Carlsson på n:o 4 (nerlagt fyra år senare) dels Matvaruaffären i n:o 1-3 som ägdes av Britta Eriksson – år 1939 hade Karin Eriksson tagit över och år 1950 hette ägaren Emy Svensk. Matvarubutiken hette sedan år 1954 K Eriksson och M Anderssons Livsmedel.

Lördagar var på 1950-talet den stora inköpsdagen. Var man kund hos t ex Höögs var butikerna fulla med kunder som alla fick manuell betjäning – det tog sin tid. Man kunde genom att plocka kölappar från olika butiker försöka bevaka flera samtidigt ute på trottoaren och hoppas vinna tid. Ofta gick det faktiskt bra.

1950-talet var småbutikernas sista gyllene decennium – på 1960-talet flyttade många unga från Lillan, många kvarboende köpte bil, flera småbutiker med smalt utbud av typen hatt- eller strumpaffär försvann, det kom nya större butiker i Marieberg, den nya Essingeleden skar av Lillan från Storan – allt sammantaget gjorde att kundunderlaget minskade och butiksdöden var ett faktum.
Sedan 1990-talet har Lillan åter börjat blomma upp – mest på restaurangsidan – och nya Luxområdet har definitivt inneburit ett nytt kundunderlag. Men småbutiker i mängd tillhör en förgången tid.

Av John-Olov Sidén

Källor:
EssingeNytt (annonsblad 1943-45)
EBS 30 1958 – annonser
EIK 40 1959 – annonser
Röda Boken 1935-1954