Essingeöarnas Hembygdsförening

Folkskolan 1952-1963

Lilla Essingen fick sin första skola idag – artikel i AT 1952-01-08.

 

 

 

 

Ronninger, Herman 1952, Stockholms stadsmuseumFotograf: Ronninger, Herman 1952, Stockholms stadsmuseum

Folkskolan nybyggd – med ännu endast en huskropp.

 

 

 

 

Flaggan gick i topp med alldeles särskild omsorg vid den purfärska folkskolan på Lilla Essingen på tisdagen. Det var inte bara för att det var upprop – flaggan hissades för första gången vid Lilla Essingens egen folkskola. Ty så underligt det än låter, så har ön hittills varit utan skola – de många barnen har fått gå i Fredhällsskolan. Men på tisdagen drog ettorna och tvåorna in i sin egen skola.

Första skoldagen 1952 för Monica, Jan och Gittan. I bakgrundens öns första skola – Borgen. Foto via Birgitta Sigmer.

Den nya skolan på Lilla Essingen är ett typiskt exempel på läget på skolfronten i Stockholm just nu. Det är bara första etappen som har fått byggas, och den har forcerats fram så att hantverkare och skolbarn möttes då barnen efter uppropet i Fredhäll kom traskande till det nya skolhuset. Vi började arbeta i december 1949, berättade folkskoledirektionens byggnadskontrollant Arthur Elmqvist, men vi har haft brist på folk och så har vi stött på vidriga grundförhållanden. Fyra murare i 70-årsåldern och en lärling har klarat murningen, och på sina håll har vi gått gå ner till 3,5 m under Mälarens yta för att nå fast grund.

Monica och Gittan. Foto via B Sigmer.

Men nu är den nya skolan nästan färdig just vid brofästet till Stora Essingebron. Den omfattar nio klassrum, stora och ljusa och glada. Men ett måste bli provisorisk gymnastiksal och ett får användas till kombinerat förråds- och lärarrum, så det var bara sju klasser som drog in i den nya miljonskolan på tisdagen. Och i sina klassrum mötte en del av barnen farbröder som lade på linoleummattor och andra som satte upp gipsreliefer [ovanför huvudentrén] eller bökade med ledningar och rör.

Mjölkflaska med sugrör och mackor.
Annars är allt av den gamla standarden som man väntar sig av en skola i våra dagars Stockholm. Vaktmästare Thure Björkman, som gnor som en skottspole, pekar särskilt på den nya armaturen i korridorerna, den nya putsen i taken, de extra höga trappräckena mot olycksfall och fönstren med särskild vädringsruta.
Och överlärare Ivar Lindell drar en suck av lättnad. Första klasserna har hittills levt i provisoriska lokaler i Fredhällsskolan, säger han. Nu får de nya lokaler, och vi slipper alla dupliceringar. Men än är inte allt fullkomnat – det saknas bl a bespisning på Lilla Essingen, så barnens frukost kommer att bestå av en flaska mjölk med sugrör och smörgåsar som får inmundigas i klassrummet. Därför vänta alla att skolan kommer att få bygga ut enligt planerna, d v s få aula och bespisningslokal i anslutning till den nuvarande längan och en vinkelställd länga med ytterligare klassrum samt läkarrum, tandklinik, röntgenrum och expedition. Gymnastiksal och bad tillhör också framtidsplanerna . Skolgården är också i minsta laget, men alldeles intill håller idrottsstyrelsen på att ställa i ordning en bollplan med löparbana.

Tänk, när det blir klart…

Skolgården några år senare. Gipsreliefen skymtar ovanför entrén. Foto via Gary Wingeryd.

Så skrev Aftontidningen, AT, i en artikel 8 januari 1952. De små 3-deciliters mjölkflaskorna skulle komma att vara kvar året ut – ytterligare en byggnad stod klar våren 1953. Planerna på aula och eget bad blev bara drömmar. Bada fick vi göra så småningom i folkskolan på Storan. Men gymnastiksal och tandläkare fick vi – och även ett litet bibliotek.

Hasse Lehto med kompisar framför vaktmästare Björkmans lilla tegelhus. Foto via H Lehto.

Vaktmästare Björkman bodde i ett eget litet tegelhus intill skolgården.
Lilla Essingens skola invigdes som sagt 1952 och var folkskola till 1963. Electrolux övertog då byggnaden. Skolan låg med adress Luxgatan 23, nedanför dagens Essingeleden. Byggnaden revs år 2000. Här reser sig idag den nybyggda jättelängan längs Essingeleden.

Folkskolan sedd från Storan. Vykort Pressbyrån.

Fotnot: Aftontidningen, AT fanns mellan åren 1942-1956.