Essingeöarnas Hembygdsförening

Electrolux 1908-1999

Lux och Electrolux på Lilla Essingen 1908-1999

På eftersommaren 1908 flyttade AB Lux (bildat 1901) ut från sina lokaler på Kungsholmen till Lilla Essingen. Lux tillverkade från seklets början en ljusstark, fotogengaslampa för utomhusbelysning – LUX-lampan. Den användes för belysning av gator och torg, bangårdar och som belysning i fyrtorn världen över. Lux-lampan blev en stor framgång och såldes till många länder runt om i världen.

LUX-lampan – från broschyr omkr 1910.

Men elektriciteten kom och i stället kom något helt nytt att börja tillverkas – dammsugaren Lux. Året var 1912. Ett nytt namn hade också kommit in i bilden – Axel Wenner-Gren, som blev agent för Lux i Tyskland, England och Frankrike. Hemförsäljning startade i Sverige.

Genom en sammanslagning år 1919 av LUX och Elektromekaniska AB år skapades AB Elektrolux – med Axel Wenner-Gren som vd. År 1921 kom en dammsugare av ”hanterligare modell” för vanliga hushåll. Miljoner dammsugare skulle komma att finna sin väg från Lilla Essingen till hem världen över.

Nästa nya stora produkt blev kylskåpet. Året var 1925 – men de tillverkades i Motala. Elektrolux internationella verksamhet utvecklades under 1919-1930 med dotterbolag i över 20 länder. I USA startar man dammsugartillverkningen 1931.

Elektrolux 1927. Fotograf okänd

År 1938 kom den strömlinjeformade dammsugaren Z 30 med smeknamnet ”limpan” – den kom 46 år senare ut på eget frimärke. På Lilla Essingen byggdes också 1938 ett modernt forskningslaboratorium för utveckling av kylskåp och dammsugare.

År 1940 kom en ny produkt – köksmaskinen Assistent. Den blev en av de mest uppskattade produkter som Elektrolux tillverkat. Ordet ”hushållsassistent” blev ett begrepp.

Under 1950-talet blev tvättmaskiner och frysskåp nya efterfrågade produkter, där tillverkningen låg vid fabriker ute i landet och också utomlands.
Forskning och utveckling av hushållsprodukter var koncentrerad till Lilla Essingen.

Pausgymnastik för personalen på Lilla Essingen infördes 1945 med 5 minuter dagligen under ledning av Maja Carlquist, Sofiaflickornas skapare. (Filmklipp på SVT:s hemsida.)

Behovet av elektriska småmotorer var stort. Hittills hade Elektrolux tillverkat dem på Lilla Essingen, vid sidan av dammsugarna – produktionen flyttade 1948 till ny fabrik i Västervik. Tillverkning av golvbonare och kylskåp startar i Buenos Aires i Argentina år 1955.

Elektrolux blir Electrolux – stavningen ändras över hela världen 1957.
Ytterligare en uppskattad hjälpreda kom ut på marknaden år 1959 – diskmaskinen.
Forskningslaboratoriet på Lilla Essingen byggdes år 1962 ut till dubbel kapacitet. Samma år inköps Electro-Helios.
År 1967 var det slut för montering av elektriska apparater på Lilla Essingen – dammsugartillverkningen flyttades till Västervik, spistillverkningen koncentrerades till Motala och kylskåpsproduktionen till Mariestad. Koncernens huvudkontor flyttade från city till f d fabrikslokalerna på Lilla Essingen. Samma år blev Hans Werthén vd – en befattning han hade t.o.m. 1974. Werthén var sedan styrelseordförande 1974-91.

Under 1970-talet började en stor expansiv period då Electroluxkoncernen gjorde ett stort antal företagsköp, bland annat av Facit och Husqvarna. Expansionen fortsatte med stor kraft och under 1980-talet kom flera stora vitvaruföretag i USA och Europa in i Electrolux-sfären (bl a italienska Zanussi år 1984) och man blev ett av världens ledande företag inom hushållsprodukter. År 1989 började man försäljning av vitvaror i Japan.

75-årsjubileum firades på Lilla Essingen i augusti 1994 med utställningsvecka med båtar (avgiftsfritt) i skytteltrafik från city och Alvik till Luxbryggan och med möjlighet att åka ”dammsugarbil”. ”Dammsugarbilarna” rullade under 1920-talet i världens stora städer – först ut var de i London, Amsterdam, Haag, Köpenhamn och Stockholm. Finessen var att försäljarna kunde använda dem som tjänstebil, samtidigt som de gjorde Elektrolux känt.

75-årsjubileum 1994 – entrén med båt. Foto J-O Sidén.

”Dammsugarbilen” har återuppstått. Foto J-O Sidén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1998 hade koncernen omkring 100 000 anställda i över 100 länder och omsättningen översteg 100 miljarder kronor.

Electrolux lämnade efter 91 år Lilla Essingen för nya lokaler i Stadshagen – flytten skedde sommaren 1999 och en stor industriepok på Lilla Essingen var över.

I samband med Electrolux avflyttning från Lilla Essingen överfördes ett stort arkivmaterial till Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm (som senare införlivades i KB, Kungl Biblioteket). Arkivmaterialet består dels av ljudband – innehållande företagsinformation, studiematerial, presentation av produkter, försäljningsteknik, föredrag mm.

Vidare finns filmer – 1950- till 1990-talet, enstaka dokumentationer från 1930-talet, reklamfilmer och instruktionsfilmer från 1950-talet och framåt samt utbildningsfilmer från Hemtjänsthögskolan.
Samlingen består av 210 ljudband och 98 filmrullar. Materialet finns tillgängligt för forskning.

Länkar – Mer om Electrolux:
Gymnastik på Electrolux 1945 – Maja Carlquist leder personalen (ur SF journalfilm).
Electroluxfabriken 1957-1967 – Björn Elf Berättar om sina år på fabriken (text och foton).

Källor:
Ledungen, 1987, nr 4 (s/v flygbilder)
Electrolux historien, 1994
Dammsugarbilen på väg 1994
Si här har du Lillan, 1996
Färgbilder 1994 (samt text): J-O Sidén.

Av John-Olov Sidén