Essingeöarnas Hembygdsförening

Matbutiker 1930-1960 1

Butiker på Lillan på 1930- 40- och 50-talet – med fokus på mat. 1

 

 

 

Essinge Brogata med en mängd småbutiker, ca 1943. Vykort.

 

 

 

Lillan hade runt 1950 ett 60-tal småbutiker – en imponerande mängd. Befolkningen på ön var då över 6 000 Essingebor, så kundunderlaget var gott. Få hade egen bil och man gjorde sina inköp i många av sina närbutiker. Här fanns allt från hatt-, parfym-, färg-, cykel (med radio), järn-, fotoaffärer till bosättnings- och blomsteraffärer (med godis) och tvätt- mangel och strykinrättningar.
Vidare fanns här omkring 16 st butiker inom livsmedel, d v s kött, speceri, fisk, grönsaker, mjölk eller bröd samt konditori.

På Essinge Brogata 1 fanns redan år 1939 Margo konditori med ägaren Gunnar Olsson. Vanlig affärstid för alla butiker var vardagar 9-18 och lördagar 9-13. Söndagar stängt. Men eftersom Margo hade senare stängningstid än andra butiker kunde man här på kvällar köpa något man saknade – kanske lite grädde, bröd eller gaspolletter.

Tvärs över gatan med adress Essinge Brogata 2 kom vid samma tid ett kafé som innehades av Anna Stina Johansson-Ericsson för att fr o m c:a 1945 hade bytt regim – då hette ägaren L Modig och kaféet fick namnet: Essingebrocaféet. I dess lokal huserar idag Essinge Video.

Karl Sandels, 1947 c Kooperativa förbundet (KF) Bibliotek och arkiv.Fotograf: Karl Sandels, 1947 c Kooperativa förbundet (KF) Bibliotek och arkiv.

Konsums fiskbutikkedja, Kronlaxen, fanns på ön mellan 1942-1953.

Med adress Essinge Brogata 5 låg år 1945 dels Kronlaxen – Konsums fiskaffär och dels Helge Nordquist Frukt och Blomsterhandel. Fruktaffären hade även godis i lösvikt – till glädje för oss barn.

Längre upp i backen, i ett av öns äldsta hus (byggt år 1931), med adress Essinge Brogata 9 (ett nu försvunnet nr) öppnade redan innan 1935 Helmer Höög sina tre butiker: kött- speceri- samt (med adress Disponentgatan 6) mjölkaffär. Livsmedelsstadgan krävde att man sålde kött och mjölk i speciella butiker. På insidan av fönstret till köttaffären rann det vatten – som det gjorde i köttaffärer vid denna tid.
Höögs butik skulle komma att inneha namnet oförändrat i över 40 år – då tog Hulvéns över och namnbyte var ett faktum.

Mitt emot Höögs på andra sidan Brogatan låg redan vid denna tid Konsum brödbutik med adress Essinge Brogata 6. Brödbutiken blev år 1954 en s k Konsum Specialaffär. I n:o 8 fanns dels ett bageri med innehavaren Lorenz Johansson, dels fanns Alb Nilsson, speceri- och matvaruaffär – butiken övertogs innan år 1939 av Gunnar Olsson (Margo konditoris ägare) och kallades G O Bageriet. Här såldes även mjölk i lösvikt – man kom med sin mjölkkanna och fick den fylld. År 1950 hade T Sundström övertagit både G O och Margo konditori och år 1954 hette ägaren för bägge butikerna B Griborn. Slutligen fanns i 8:an också år 1935 en fiskaffär ägd av G E Törngren – övertagen år 1939 av Signe Ohlsson. I n:o 10 fanns redan år 1935 Uplandskubben med sitt bageri – innehavare familjen Sundblad, där vissångaren Bo Sundblad så småningom skulle ta över ruljansen. Här doftade det varm kubb under många år.

Mitt över gatan upp i backen, från Höögs räknad, fanns Alvas Färg- och kemikaliehandel (där idag EssingeMäklarna har sin butik), med adress Essinge Brogata 11/Strålgatan 2.
Intill Alvas låg sedan år 1935 Ellen Nilsson Kafé och matsalar – fyra år senare hade Hjalmar Grip övertagit ruljansen – år 1941 hette det Essingecaféet samt 1945 Ellas Kafé och Matservering. År 1950 fanns där ev Essinge Herrtvätt? – för att (nu åter med säkerhet) år 1954 innehålla en hembageri- och brödbutik i Konsums regi.

Malm, 1951, c Kooperativa förbundet (KF) Bibliotek och arkiv.Fotograf: Malm, 1951, c Kooperativa förbundet (KF) Bibliotek och arkiv.

Konsums bröd- och konditoributik, Strålgatan 2.

Vandrade man Essinge Brogatan uppåt mot dess krön passerade man Essinge Brogata 13 där Konsum redan 1941 hade en brödbutik (den som år 1954 kom att ligga på Strålgatan 2). I n:o 15-17 hade 1941 Elsa Nilsson sin fiskaffär – 1945 var ägare J H Nilsson (kanske maken?).

Forts nästa flik