Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Vandring på Lillan

Cleas-Göran BorgFotograf: Cleas-Göran Borg

Roger StålhällFotograf: Roger Stålhäll