Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Utställning i Andrum