Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Strandfest Västra Primusparken

Foton: Claes-Göran Borg