Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Parkfesten i Vängåvan

 

Parkfesten

Parkfesten

Parkfesten

Foton: Claes-Göran Borg