Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Lilla Essingens historia i ord och bild