Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Konstvisning i Lärarnas hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarnas Hus mars 2014. Foton: J-O Sidén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Berit Wyke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur barnboksserien Sagas samlingar: