Essingeöarnas Hembygdsförening

Kulturveckan: Filtmässa i Luxparken

Foto: Claes-Göran Borg