Essingeöarnas Hembygdsförening

Trafikkontoret 2013-02

Trafikkontoret
Kungsholmen/Stora Essingen
Box 831104 20 Stockholm

Behov av ny 30 km-skylt på Stora Essingen.

Högsta hastighet på St Essingen ska sedan flera år tillbaka vara 30 km/h, men den hastigheten är det tyvärr inte alla som respekterar, speciellt inte på Badstrandsvägen. Otäcka incidenter där kan flera gående vittna om. Däremot har det blivit bättre på Essingeringen sedan påminnelseskyltar satts upp där.

För att förhoppningsvis kunna minska olycksriskerna, önskar vi i Essingeöarnas Hembygdsförenings Miljöutskott nu att även få en påminnelseskylt uppsatt i början av nedförsbacken på Badstrandsvägen vid korsningen med Essinge kyrkväg i riktning från Essingetorget in mot city. På den högra gatsidans lyktstolpe sitter nu en parkeringsförbudsskylt. Därunder medges plats för nya 30 km-skylten. Badstrandsvägen är öns pulsåder med mycket kraftig trafik och som har två fartlockande backar med mellanliggande två busshållplatser där stort antal gående passerar (barn, vuxna, föräldrar med barnvagnar och äldre med rollatorer).

I andra ändan av Badstrandsvägen nere i backen invid busshållplatsen/Broparken (i riktning mot Essingetorget) finns sedan flera år en 30 km-skylt, så i denna färdriktning torde ingen påminnelseskylt behövas.

I likhet med vad som på senare tid uppsatts i bägge körriktningarna gällande Essingeringen önskas för trafiksäkerhetens skull nu även fullbordandet av liknande arrangemang för Badstrandsvägen. Bedömt ingen dyr investering för staden men förhoppningsvis till gagn för Essingebornas väl.

TACK

Essingeöarnas Hembygdsförening
Miljöutskottet
Claes-Göran Borg
Essingekroken 3, 11265 Stockholm
tel: 070 694 80 07, e-post: [email protected]