Essingeöarnas Hembygdsförening

Strandstråk 2013-01

Stora Essingens strandstråk – dags för parksamråd.
Under hösten har stadsdelsförvaltningen arbetat fram ett programförslag för upprustning av Stora Essingens strandnära parker och gångstråk. Under arbetet hade vi möjlighet att framföra synpunker bland annat vid det informationsmöte som Hembygdsföreningen arrangerade på biblioteket 22 oktober. Nu vill stadsdelsförvaltningen gärna ha dina synpunkter på förslaget och inbjuder till samrådsmöte på måndag 28 januari kl 17.00 – 18.30 på Stora Essingens bibliotek, Essingestråket 24 (i skolan).
Och på tal om biblioteket så vill jag passa på att informera om två träffar som Bibliotekets Vänner på Essingeöarna arrangerar under februari och mars.
Mycket välkomna
Claes-Göran Borg
Essingeöarnas Hembygdsförening
Miljö- och kulturutskottet