Essingeöarnas Hembygdsförening

Stadsdelsnämnden – vad? 2013-10-31

Vad gör stadsdelsnämnden?

Informationsmöte

Torsdagen den 31 oktober kl 18.30 – 20.00 Stora Essingens Bibliotek

Träffa Kungsholmens stadsdelsnämnds ordförande Tina Ghasemi och hör henne berätta om vad stadsdelsnämnden gör och om vad hon vill åstadkomma på Kungsholmen och på våra öar. Hur ser hon på öarnas utveckling framöver i ett Stockholm som kommer att förtätas allt mer?

Och har du några frågor om trafik, kommunikationer, miljö, grönområden etc som du vill att vi i Hembygdsföreningen ska driva – kom och berätta för oss.