Essingeöarnas Hembygdsförening

Medborgarförslag om trädplantering

Medborgarförslag om trädplantering från Essingeöarnas Hembygdsförening

Bakgrund: På trottoarerna utanför adresserna Essingetorget 46 respektive Essingestråket 22, intill Pizzeria Carpaccio, finns på varsin sida om gatuhörnet två sten- och grusbelagda rutor på ett par kvadratmeter vardera, i vars mitt dystra stubbar ger sig blygt tillkänna. Här har en gång stått stolta häggar, lika dem som nu reser sig omedelbart norr om den förstnämnda adressen.

Rutorna är, med förlov sagt, en anskrämlig syn på Stora Essingens mest centrala och besökta plats och har så varit i flera år.

Förslag från Essingeöarnas Hembygdsförening: Nya häggar planteras snarast möjligt i de båda rutorna.