Essingeöarnas Hembygdsförening

Medborgarförslag om anläggande av trappstig vid Essingekroken.

På Stora Essingen, från Essingeringens början, går en flitigt använd ”genväg” ner till Essingekroken. Den är den naturliga gångvägen mellan Södra strandpromenaden/Essingekroken och Essingetorget/busshållplatsen. Genvägen börjar med ett hål i stenmuren och en ordentlig stentrappa, men efter trappan följer 10 meter upptrampad ”naturstig”.

Under och efter regn blir den mycket lerig och hal. Och naturligtvis blir det inte bättre med en matta av höstlöv eller då snön lägger sig. Säkert kommer någon snart att halka (om det inte redan hänt) och göra sig ordentligt illa.

Förslag: anlägg en enkel trappstig med grusfyllda steg som redan finns på flera andra ställen på ön.

För Essingeöarnas Hembygdsförening
Claes-Göran Borg
Ordförande