Essingeöarnas Hembygdsförening

Medborgarförslag – Hans Werthéns plan.

Medborgarförslag.

Den öppna platsen på Lilla Essingen mellan Primusgatan 116 och Luxparkens sydvästra ände borde heta: Hans Werthéns plan.

Här låg i nästan 100 år, 1908-99, Electrolux huvudentré.

Hans Werthén var en av 1900-talets mest betydande svenska industrimän och mycket väl värd att hedras av staden genom att få en plats uppkallad efter sig – och då på Lilla Essingen där hans livsverk Elektrolux hade sitt huvudkontor. Electrolux utvecklades under hans ledning till ett världsledande företag inom vitvarusektorn. Företagets strategi blev snabb expansion genom företagsförvärv och under 20 år från att han tillträdde som VD förvärvades mer än 200 företag. Hans Werthén kom att utveckla den så kallade ”Lux-kulturen”. Den kännetecknades av affärsmässighet, marknadsinriktning, beslutssnabbhet och en ytterst liten byråkrati.

Han var VD i Electrolux-koncernen 1967-74 och styrelseordförande 1974-91. Under hans ledning ökade företagets omsättning mer än 80 ggr och tog tätplatsen bland svenska industriföretag när det gäller antalet anställda.

Hans Werthén hade även en övernattningslägenhet snett upp i backen mot Luxgatan och tog dagligen promenaden över den öppna plats som vi nu föreslår ska få hans namn.

Med vänlig hälsning

Essingeöarnas Hembygdsförening
John-Olov Sidén