Essingeöarnas Hembygdsförening

Essingetorget gräsyta 2014-09

Till Kungsholmens stadsdelsförvaltning

MEDBORGARFÖRSLAG – Grässlitage på Essingetorget

I den sydvästra delen av Essingetorget finns ett gräsmattehörn som förstörs varje år av fotgängare som inte går på stenläggningen och gör en 90-graderssväng vid hörnet, utan gör det som människor gör: de genar.

Då och då under årens lopp har stadens personal kommit till platsen för att så gräs. Sedan detta är gjort och det nya gräset har spirat, tar det inte många veckor förrän hörnet är förött på nytt. Och vi talar om ett betydande antal kvadratmetrar.

Vårt förslag är att genvägen permanentas genom att en remsa av den, alltså diagonalt över hörnet, kanske två meter bred, beläggs med sten och kantas på vanligt sätt också med sten. Det innebär att en mindre trekant med gräs avskiljs från den nuvarande ytan av ”gräs”.

Det kan tyckas vara en bagatell att en gräsmatta i stadsdelen blir lite sliten, men Essingetorget är centrum för Stora Essingens mer än fyra tusen invånare. Här finns service av olika slag liksom ändhållplatserna för öns två bussar, nr 1 och nr 49. Den skövlade gräsytan skämmer hela torget och påverkar både lokala och långväga besökares uppfattning av det. En trevlig plats förvandlas till ett utslitet, oattraktivt – och uppenbarligen illa skött – ställe som man helst vill vända ryggen till.

Att genomföra detta medborgarförslag är inte dyrt i absoluta tal och skulle dessutom spara pengar för staden redan efter några år.

Stora Essingen 18 september 2014

Claes-Göran Borg
Essingeöarnas Hembygdsförening
Miljö- och kulturutskottet