Essingeöarnas Hembygdsförening

Broparken 2013-05

Broparkens busshållplats – en farlig trafikmiljö

Essingeöarnas Hembygdsförening vill med denna skrivelse uppmärksamma Trafikkontoret på den farliga trafikmiljö som råder vid Broparkens busshållplats på Stora Essingen.

Alltfler använder Broparkens hållplats
Hållplatsen Broparken är en högfrekventerad trafikknut, där trafikanter från Tvärbanan byter till buss 1 (på vardagar även buss 49) och vice versa. Med tanke på det stora antalet trafikanter som stiger av och på här, är hållplatsområdena ytmässigt underdimensionerade. Trottoarerna är mycket smala (ca 1,2 m) och dessutom i mycket dåligt skick. Att hantera en barnvagn eller rollator på de smala trottoarerna är så gott som omöjligt, inte minst vintertid med snövallar som tar utrymme.
På hållplatsen där buss 1 mot Frihamnen stannar, blir trottoaren ofta överfylld när trafikanter från Tvärbanan köar för att invänta buss 1. Ofta ringlar sig kön ut på gatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broparkens hållplats mot Frihamnen 

På hållplatsen där buss 1och 49 mot Essingetorget stannar, är det näst intill kaotiskt på mornarna, när bl a ivriga skolungdomar på väg till den franska skolan på ön, Lycée Français Saint Louis, kommer från Tvärbanan och ska på bussen, samtidigt som många bussresenärer ska av och vidare till Tvärbanan.
När en buss svänger in från Essingeringen till Badstrandsvägen kan inte gångtrafikanter samtidigt befinna sig på trottoaren eftersom bussens framparti och utskjutande backspegel kommer in över trottoaren. Antingen måste bussen stanna i kurvan och släppa fram gående eller så måste gångtrafiken tillfälligt stoppas.

Olyckstillbud är vanligt i denna korsning. På bilden nedan ses den skada som skedde i vintras då ett fordon körde över den smala trottoaren och demolerade muren.  

Det går inte att vänta
Kanske kan en breddning av trottoaren vara möjlig för att öka säkerheten. En breddning måste då kompletteras med omkörningsförbud då bussar stannat. Mycket ofta uppstår riskabla situationer när skolbarn tar sig över gatan för att hinna med bussen.
Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att på något sätt utnyttja den ”reservhållplats” med väntkur som ligger på Essingeringen omedelbart före korsningen och som används för ersättningsbuss för Tvärbanan. Denna hållplats utnyttjas ibland av förarna själva vid halt väglag för att undvika att starta i Badstrandsvägens backe. Reservhållplatsen har därutöver den stora fördelen att den rymmer flera bussar. Därigenom undviks det kaos och den irritation i vägkorsningen (med Essingeledens på- och avfarter) som nu regelbundet uppstår då två eller till och med tre bussar kommer fram samtidigt och blockerar korsningen. Om reservhållplatsen utnyttjas för buss på väg mot Essingetorget skulle dessutom trottoaren vid nuvarande hållplats för resande mot innerstaden kunna breddas och förses med väntkur. Att ha regnskydd vid en så frekventerad hållplats ser vi som mycket angelägen och behövlig service.

Slutsatser
På sikt måste förmodligen en mycket radikal lösning göras men risken för olyckor är redan nu så stor att någon form av mellanlösning t ex trottoarbreddning måste till för att inte fler och allvarligare olyckor skall inträffa.

Karta över det aktuella området: De aktuella hållplatserna ligger vid Badstrandsvägen 1 och 2, i ringen med bakstaven A . Bussen kör Essingeringen och Badstrandsvägen.

Den så kallade reservhållplatsen ligger vid ”B