Essingeöarnas Hembygdsförening

MEDBORGARFÖRSLAG                                                                                        2013-11-25

Essingeöarnas Hembygdsförening föreslår en utökad informationsskyltning på Stora Essingen

Stora Essingen har många besökare speciellt sommartid som t ex söker badplatsen, som är på väg till idrottsplatsen eller till den franska skolan och som har svårt att hitta sina mål. Turister och yrkeschaufförer förirrar sig ibland in på ön av misstag och hittar inte ut igen. För en främmande är det svårt att få ett grepp om hur man kommer upp på Essingeleden eller mot stadens centralare delar.

Vi ser ett behov av en förbättrad skyltning både som medborgerlig service och för att inte ha onödig ”rundkörning” på ön.

Skyltar till platser på Stora Essingen
Det som känns mest angeläget är skyltar som visar mot idrottsplatsen dit många barnfamiljer från andra delar av staden söker sig för matcher av olika slag samt skyltar till badet som också får besökare från andra delar av Stockholm.

Skyltar med texterna

ESSINGETORGET
ESSINGE KYRKA
OXHÅLSBADET
ESSINGE IP
ESSINGESKOLAN och LYCÉE FRANCAIS
ESSINGE BIBLIOTEK

föreslår vi sätts upp vid infarter på ön från Essingeleden och från Lilla Essingen. Ytterligare hänvisningar bör sedan finnas vid torget och vid vägen som går mot badplatsen.

På bifogade karta finns lämpliga platser för skyltning utmärkta.

Skyltar för att hitta utfarter från Stora Essingen
Skyltar som visar hur man åker mot stadens centrala delar och var påfarterna till Essingeleden norrut finns, är också viktigt. Det är ofta utländska bilar söker efter utfarten såväl söderut som norrut från Stora Essingen.

Denna skyltning som är en komplettering till de få nu existerande skyltarna föreslås utföras i likhet med sedvanliga vägskyltar.

För Essingeöarnas Hembygdsförening, miljöutskottet

Bilaga till medborgarförslag från Essingeöarnas  hembygdsförening

2013-11-25

På dessa platser föreslår vi att skyltningen sker:

A Vid infarterna norrifrån från Essingeleden och den s k lokalbron

B Vid infarten söderifrån från Essingeleden

C Vid vägen mot badet

D Vid Essingetorget för att visa mot idrottsplatsen, skolorna och kyrkan