Essingeöarnas Hembygdsförening

Namnet Essingen

Varför heter det Essingen?

Enligt ortsnamnsforskningen är de äldsta kända benämningarna på Essingeöarna ”Äsingen” eller ”Ässingen”. Under 1700-talet och början av 1800-talet är det vanligt att börja namnet med ett ”H”, som det skrives i Fredmans epistel nr 48,”Hessingen”.
Carl Ivar Ståhle 1913-1980 (lingvist, ledamot av Svenska Akademien) framförde förslaget att namnet är bildat av Södermalms gamla namn Åsö. Äsingen skulle då kunna tolkas som ”den lilla ön vid Åsön”.