Essingeöarnas Hembygdsförening

Kvartersnamn på öarna

Kvartersnamnen på Lilla Essingen.
De flesta namnen anknyter till de två stora industrierna Primus och Lux (senare Elektrolux/Electrolux) och deras produkter. Montebello anknyter till en byggnad på ön. Gjuterihuset är det senaste kvartersnamnet och det anknyter till byggnadens tidigare användning.

Primus
Primusköket
Rensnålen
Dammsugaren
Luxlampan
Montebello
Lödkolven
Blåslampan
Kylskåpet
Köksfläkten
Lux
Gjuterihuset.

Kvartersnamnen på Stora Essingen.
Namnen i den första gruppen ansluter samtliga till Essinge Ångtvätt.
Några av de övriga baseras på villanamn eller annan bebyggelse (värdshuset). Oxhålet lär ha varit sjömännens benämning på sundet mellan Stora Essingen och Alvikslandet. Stadsutsikten lär syfta på att därifrån var utsikten in mot stan fin. En rad undergrupper har bildats med ändelserna – marken, -lösa och förleden Essinge-. Det är normalt så att kvartersnamn inte sätts så att de har en egen anknytning till platsen där de finns utan i de flesta fall får kvarteren namn i en grupp, exempelvis fåglar, fiskar, trädslag, yrken, verktyg etc. Därav alla namn med anknytning till tvätteriverksamhet.

Ångtvätten
Tvålen
Tvättbrädan
Tvättbaljan
Torkhästen
Strykjärnet
Bykkaret
Vridmaskinen
Rotborsten
Klappträet
Tvättkorgen
Mangeln
Strykugnen
Torkvinden

Källberget
Essingevarvet
Träkyrkan
Lillgården
Essingestupet
Essingeklippan
Essingeslätten
Oxhålet
Dungen
Tankespelet
Fruktträdgården
Sjöboden
Sjöstugan
Slättmarken
Ängsmarken
Bergsmarken
Skogsmarken
Strömshäll
Tröstlösa
Rådlösa
Brödlösa
Blåkulla
Duvkulla
Stenkulla
Värdshusbryggan
Aludden
Loviseberg
Västerberget
Skogsrået
Stadsutsikten.

av Ivan Fredriksson