Essingeöarnas Hembygdsförening

Båtklubbar.

Electroluxbåten.

Det finns fyra aktiva båtklubbar på våra öar. Tre finns på Lilla och en på Stora Essingen:

Lilla Essinge Båtklubb, bildad 1926 av anställda vid AB Primus, som hade sina verkstäder där Essingeleden nu skär över Lilla Essingen. 91 medlemmar (2006) med 26 segelbåtar och 13 motorbåtar. Finns ännu vid gamla Primusområdet på Lillans norra del.

Lux Båtklubb (LBK), bildad 1934. 132 medlemmar (2006) med 55 segelbåtar och 52 motorbåtar. Fanns i viken vid Electrolux på Lilla Essingens västra sida med uppställningsplats invid Fredhällsbron. Nu intill EBK.

 

Essinge Båtklubb (EBK), bildad 1934. 94 medlemmar (2006) med 13 segelbåtar och 49 motorbåtar. Fanns i Arkviken i Luxparken (t o m 2005), dels vid ytterbryggan nära Luxparkens nyresta (1991) Malteserkors. Vid Luxparkens totalupprustning 2006 tvingades båtklubben flytta till ny plats väster om Mariebergsbron, intill LBK.

Essinge Båtsällskap, bildat 1928. 195 medlemmar (2006) med 53 segelbåtar och 76 motorbåtar. Finns på Stora Essingens östra del, nära Essingeleden samt vid Oxhålet.

 

Källa: Saltsjön – Mälarens båtförbund: www.smbf.org