Essingeöarnas Hembygdsförening

Båtbyggare 1900-talet 1

Ess-båten och Gideon Forslund, den svenska racerbåtens fader.
Mitt emot området för det sedan över 60 år sedan försvunna Essinge Warf skulle komma en ny skeppsbyggare – eller snarare båtkonstruktör och båtbyggare. I Marieberg byggdes år 1920 Forslunds nya varv som låg snett emot Luxparken.

Lilla Essingebron ca 1938. Till höger utanför bild låg Forslunds varv i Marieberg. Vykort.

På detta varv byggdes 1920-1939 de berömda strykjärnsracerna, racerbåtar med maskin i förskeppet med fäll- eller skjutluckor. Tanken var placerad i förskeppet och ventilationen inte alltid den bästa. Ofta såg man dessa båtar ha skjutluckan något öppen vid gång. Några båtar välte vid skarpa svängar, beroende på att de var relativt smala. Bordläggningen var väldigt tunn, för att båten skulle vara lätt och snabb och om båtarna renskrapades ofta, så blev det inte så mycket kvar av dem.
År 1929 byggdes så prototypen till den första Ess-båten, en racer byggd enligt amerikansk förebild med motorn placerad akter om förarplatsen. Den rönte stor uppmärksamhet på båtutställningen samma år. Men förutom Ess-båten som var 6,5×2,0 m och kostade 4 400 kronor (motsvarar idag c:a 135 000 kr) byggdes också Ess-ungen som var en mindre båt på 5,5 meters längd men med större motor och stegskrov.

Ess-kryssaren var en ruffbåt som även fanns i en större modell med akterruff och kallades då Stora Ess-kryssaren. Essbåtarna är sjödugliga och gången i sjön är mjuk och fin.

Ess-båt. Illustration: Torbjörn Axner.

Gideon Forslund byggde Essbåtar fram till år 1939. Sonen Owe tog över varvet 1945. De sista Ess-båtarna byggdes därefter till år 1959.

Ess-båt 1929.


Av John-Olov Sidén

Källor:
Svenska träbåtar (2003) av Patrik Lindén, Andreas Millde, Joachim Pettersson, Tobias Regell.
Svenska klassiker, Båtliv 1993:3 http://www.axner.se/klassiker/gideon.html