Essingeöarnas Hembygdsförening

Båtbyggare 1900-talet 2

Electroluxbåten – ritad av ingen mindre än C.G. Pettersson.
Campingbåten med utombordsmotor slog igenom ordentligt under 1930-talet. Under denna storhetstid, strax innan andra världskriget, fanns det i Sverige över 80 000 privatbåtar, och en fjärdedel av dessa fanns i och kring huvudstadens farvatten.

Många kommer kanske ihåg Electrolux-båten, ritad av ingen mindre än C.G. Pettersson och urtypen för allt vad campingbåt skulle komma att vara. Det var efter andra världskrigets slut 1945, som Electrolux kom in i bilden. Man hade samarbetat med motortillverkaren Archimedes under krigsåren 1939-1945 då Electrolux tillverkade Archimedes-motorer åt armén. År 1941 köpte Electrolux Archimedesfabriken och 1944 övertogs tillverkningen av Penta-utombordsmotorer. Tanken var att sälja en komplett båt med motor, till vanliga människor och till ett lågt pris. Succén var given och vissa år såldes mer än 1000 båtar om året. Båttypen kallades ”Archimedes-Penta” och såldes av Electrolux båtsektion. Märkesnamnet var ”Skärgårdsbåt S-10M” men i folkmun blev det ”Electroluxbåtar” rätt och slätt.

Med Electroluxbåten grundlades faktiskt den design – med akterspegel, fördäck, vind- och sidorutor – som kom att stå sig ända fram till 1960-talet.

Holiday Lux Camping. Trabatsakuten.nu.

 
Av John-Olov Sidén

Källor:
André Persson: Sjöliv Electroluxbåten.
Electrolux/Sjöhistoriska museet 1994