Essingeöarnas Hembygdsförening

Essingeöarna – historik

Har Du några minnen att berätta om Stora eller Lilla Essingen?

Har Du några äldre fotografier från Essingeöarna? Vi söker framför allt gatubilder och butiksinteriörer.

Äldre program, brochyrer o dyl är också av intresse.

Skriv ett mail till: [email protected]

Före eventuell publicering, kontaktar vi er. Allt material returneras om ni så önskar.