Essingeöarnas Hembygdsförening

Primusområdet stoppas?

Ur Vårt Kungsholmen.se

Publicerad 2011-04-01

Ny lag kan stoppa bygget vid Primus

NYHETER Byggplanerna i Primusområdet kan stoppas. En ny strandskyddslag försvårar möjligheten för staden att få bygga nytt på Lilla Essingen.

När staden ritade den första detaljplanen för utvecklingen av Primusområdet fanns inte den nya lagen om strandskydd. Men nu kan den hindra planerna på att bygga 400 nya lägenheter och tolv strandhus vid vattnet på Lilla Essingen.
För att få tillstånd till att bygga nära vattnet krävs det nämligen att man har särskilda skäl och det är bara länsstyrelsen som kan upphäva det så kallade strandskyddet.

Kan tvingas rita om
Detta hade tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret ingen aning om när de drog i gång det kontroversiella Primusprojektet. Nu är de oroliga för att de hamnar på ruta ett igen – och bli tvungna att rita om ännu än en gång.
– När vi började med det här gällde inte den nya lagen, så det här är helt nytt för oss, säger planhandläggare Giuliana Conciauro på stadsbyggnadskontoret.
På stadsbyggnadskontoret väntar man med att jobba vidare med projektet till dess att man har diskuterat mer med länsstyrelsen. De särskilda skälen som gör att strandskyddet kan upphävas skulle kunna vara att området redan är exploaterat eller att man befinner sig i en stad.

Ligger på is
Primusprojektet ligger på is tills tjänstemännen får veta mer.
– Vi vill inte fortsätta just nu eftersom allt arbete kostar massa pengar. Vi vet inte alls vad som kommer att hända, säger Giuliana Conciauro.
Kan hela projektet stoppas?
– Ja, och i så fall måste vi börja från början.
Ragnvi Josefsson är arkitekt och arbetar med planhandläggningsfrågor på länsstyrelsen.
– Om strandskydd ska upphävas av länsstyrelsen bör man ha redovisat tillräckligt med plats för promenader och rekreation i ett område. I det här fallet vet vi att staden utreder strandskyddsfrågan inför fortsatt planarbete, så vi har goda förhoppningar om ett bra resultat.
Byggplanerna i Primusområdet har redan ritats om en gång efter massiv kritik från de boende. Den största delen av kritiken handlade om att ön exploaterades för mycket, att Primusparken blev mindre och att strandpromenaden inte blev tillgänglig för alla.

Besked under våren
Tjänstemännen på stadsbyggnadskontorets tog då till sig av en del av kritiken och satte sig vid ritbordet igen. Den andra gången blev de så kallade sjöhusen i stället strandhus. Och strandhusen skulle enligt planen stå på ny mark i vattnet.
Men nu väntar tjänstemännen alltså med att jobba vidare med ärendet. De hoppas på att ha fått besked om strandskyddet under våren.

Anna-Karin Grenninger

[email protected]

08-545 870 86