Essingeöarnas Hembygdsförening

Primusområdet giftigt

Ur Vårt Kungsholmen.se

Publicerad 2011-11-25
Essingen förgiftat av bly och zink

NYHETER Bly, tyngre oljor och klorerade lösningsmedel. Det är bara några av de giftiga ämnen som finns i Primusområdet på Lilla Essingen. Nu måste en kostsam sanering till om bygget av de 400 bostäderna ska bli av.

När länsstyrelsen släppte sin rapport ”Efterbehandling förorenade områden” listades åtta platser som fått stämpeln Riskklass 1 – områden där det är extra angeläget att en undersökning av miljögiftsförekomst görs. Två av dessa ”riskplatser” finns på Essinge-öarna. Primusområdet på Lilla Essingen och den plats på Stora Essingen där företaget Lundby kemiska tvätt verkade från 1930-talet, kvarteren Essingevarvet 39-43.

Allvarliga halter av klor
Inför det fortsatta arbetet med de 400 bostäder som planeras i Primus beställde exploateringskontoret en miljöteknisk undersökning. Luntan på drygt 118 sidor blev klar i början på hösten och visar att giftnivåerna är mycket höga på sina håll. Bland annat innehåller jorden halter av bly, zink och koppar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden. Just de gifterna är inte det stora problemet, de går att forsla bort. Däremot bedöms förekomsten av så kallade klorerade lösningsmedel, vilket man bland annat hittatt i grundvattnet, som allvarlig.
– Lösningsmedlen är svårare att ta bort eftersom de bland annat finns i bergssprickor. Det skulle också bli mycket kostsamt. På de platser där vätskorna finns och där det ska byggas måste husen vara ångsäkra, säger Teresia Skönström, miljöingenjör på exploateringskontoret.

Dyrt att sanera
En ångsäkrad, radontät, byggnad innebär en försäkring mot att lösningsmedel som blir till ånga inte sipprar in hos de boende. Skulle ämnena nå in i lägenheterna börjar det bli hälsofarligt, eftersom medlen är cancerogena. Ute, i friska luften, finns det dock ingen risk för hälsan, enligt Skönström.
Att sanera området kommer att kännas i markägarnas, stadens och Vasakronans plånböcker. Hur mycket pengar som måste läggas på sanering i området är ännu oklart, men att det rör sig om miljonbelopp är säkert då liknande projekt visat sig vara mycket kostsamma. Även platsen där Lundby kemiska tvätt en gång legat kommer att få en liknande miljöteknisk undersökning i framtiden. När är ännu oklart, enligt miljöförvaltningen.

Tomasz Pozar

[email protected]

08-545 870 86