Essingeöarnas Hembygdsförening

Primus:Konkurs försenar husplaner 2013

Ur Vårt Kungsholmen 2013-09

Planerna på nära 400 bostäder i Primusområdet på Lilla Essingen försenas sedan ett danskt företag gått omkull. Nu måste stan hitta en ny exploatör.

För nästan tre år sedan stod förslaget klart för Primusområdet, den norra delen av Lilla Essingen där statliga Vasakronan äger flera kontorshus. Planen att bygga 400 bostäder varav flera så pass nära vattnet att allmänheten skulle stängas ute, stötte snabbt på patrull och ett nytt förslag med en strandpromenad som alla skulle känna sig välkomna att gå på ritades in.
Sedan dess har inte mycket hörts om projektet.
Meningen var att ett samråd med de senaste skisserna skulle presenteras innan eller efter årets sommar. Men det gick inte då det danska moderbolaget till en av byggherrarna, Sjaelsö Sverige, gick i konkurs för några månader sedan. Konkursen gör att stan nu måste hitta någon annan intressent för bygget av de exklusiva strandhusen vid vattnet.
– Just nu har jag svårt att säga när det blir dags för samråd, säger Giuliana Conciauro, stadsbyggnadskontorets projektplanerare.
Genom åren har Primusplanerna oroat många Lilla Essinge-bor. Man undrar hur infrastrukturen och servicen ska fungera på den redan tätbebyggda ön. Hur pass trångt blir det på redan fullpackade 1:an i rusningstrafik, hur mycket grönyta försvinner, kommer det finnas tillräckligt med plats på förskolor och skolor i närområdet?
En annan fråga som stötts och blötts genom åren är Lilla Essinge båtklubbs placering av klubbhuset och uppläggningsplatsen. I dag sker dess verksamhet på Dagnyvägen 1 men kommer enligt det senaste förslaget att få sprida ut sig: Uppläggningsplatsen vid Gamla Essinge Broväg på västra sidan av ön medan klubbhuset placeras på norra sidan, nära den andra klubben.
Vi träffar klubbens ordförande Lars Garpås som har förståelse för att Stockholm behöver bygga bostäder men som anser att lösningen för båtklubben är onödig. Och dyr.
–Vi har inget emot en sådan lösning men ser ju helst att vi kan samla vår verksamhet vid Essinge båtklubb där vi också kan samsas om utrustning i varvsverksamheten. Det här är både dyrbarare, sämre och besvärligare, men vi är en liten aktör i det hela, säger Lars Garpås, som tror många Essingebor kommer störas av en framtida båtuppställningsplats på den föreslagna platsen.
Det som talar emot båtklubbens idé är att en viss del av marken som man behöver på den norra sidan ägs av Vasakronan, mark företaget vill behålla.
– Om stan skulle komma överens med staten tror jag man hade sluppit en del av den folkstorm som kommer att komma, säger Lars Garp­ås.
I Primusplanerna från 2010 finns också ett stort skärmhus inritat. Huset med runt hundra bostäder ska löpa längs Gamla Essinge Broväg och Essingeleden för att minska bullret i de nya lägenheterna samt i Västra Primusparken, som enligt det senaste förslaget flyttas in den triangel som bildas mellan nybyggena.

Tomasz Pozar

[email protected]