Essingeöarnas Hembygdsförening

Nya Primusområdet 2017

Vårt Kungsholmen 2017-10-09

Nytt grönt ljus för storbygge på Lilla Essingen

Det nya bostadsområdet på Lilla Essingen, Primus, kommer allt närmare byggstart. Nu har exploateringskontoret sagt sitt – och de ger tummen upp.

Långbänken där 600 bostäder, förskola och park i Primus-området på Lilla Essingen ska byggas har nu tagit ännu ett steg framåt. Exploateringskontoret godkänner planerna i ett nytt genomförandebeslut som kommer att klubbas igenom på nämndsammanträdet den 12 oktober.
Planen förväntas bli slutgiltigt antagen av kommunfullmäktige kring årsskiftet och arbetet med det nya området kommer att börja 2019 i och med rivningen av befintliga kontorsbyggnader på platsen.

2025 räknar man med att samtliga bostäder är klara.

Detta ska byggas:

600 bostäder och förskola, 7-8 avdelningar

Lokaler i bottenvåningarna för butik, kontor, restaurang och kafé

Park med promenadstråk

Badstrand

Lekplats

Fler flytbryggor

Nytt klubbhus för Lilla Essinge båtklubb