Essingeöarnas Hembygdsförening

Marieberg i framtiden

Ur Vårt Kungsholmen.se

Nu förändras hela Marieberg

NYHETER Bred Rålambsväg med plats för marknader. Skolor, kulturhus, nya vägar och tusen nya bostäder. Pricken över i:et: ett 130 meter högt bostadshus. Marieberg blir skådeplats för en massiv utveckling de kommande åren.

Stadsplaneraren Anna Rex medger att hon är lite spänd inför det kommande samrådet. Samtidigt är hon väldigt nöjd med hur detaljplaneprogrammet för Marieberg, som stadsbyggnadskontoret blev klar med i veckan, har utformats.

– Vi är stolta över det vi gjort och att det totalt sett blivit något bra, säger Anna Rex när vi tar en kopp kaffe i den stadsdel som framöver ska ge plats åt minst 2 000 nya invånare.
Nyheterna är många. Som den markanta breddning som föreslås på Campus Konradsbergssidan av Rålambsvägen där utrymme för torghandel, uteserveringar och tillfälliga arrangemang ska skapas.
– Marieberg ska bli en plats att vistas i, de som bor här ska kunna stanna i stadsdelen, säger Anna Rex.
Västerbroplan är tänkt att få ett helt nytt mindre krångligt liv. Förslaget omfattar också rivning av flera byggnader som ska ersättas med nya bostadshus, en helt ny skola och en förlängning av gatan Fyrverkarbacken till Västerbrons fäste.

 

Länk: http://www.direktpress.se/vartkungsholmen/Arkiv/Artiklar/2012/05/Nu-forandras-hela-Marieberg/