Essingeöarnas Hembygdsförening

Biblioteket räddat 2013

Biblioteket på Stora Essingen var hotat – men räddat 2013 på minst två år!
Öppettider i höst:
Måndagar 12-19,
tisdagar 12-17
torsdagar 10-17
söndagar 11-15

Ur DN.se 2012-03-14:

Biblioteksplanen för de närmaste fyra åren behandlas i kulturnämnden i nästa vecka. Förutom tillskotten ska tre bibliotek – Akalla, Hjorthagen och Gamla stan – läggas ned och verksamheten flyttas.
Stora Essingens och Örby bibliotek blir kvar som skolbibliotek men sitter löst som folkbibliotek, vilket ska utredas vidare.

Samma dag skriver Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsråd i Stockholm på nätet:

Lite olyckligt står det i artikeln i DN att två bibliotek ska läggas ned, de integrerade skol- och folkbiblioteken i Örby och Stora Essingen. Bakgrunden till förvirringen är att skolorna till följd av den nya skollagen ska ta ett större ansvar för sin egen biblioteksverksamhet. Det är alltså själva huvudmannaskapet för biblioteken som föreslås ses över, inte själva biblioteken.

Sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvaret för kulturpolitiken har biblioteken upplevt en renässans. 2006 hade Stockholms stadsbibliotek ett anslag om 223 miljoner kronor, samma siffra för 2011 var 277 miljoner. Antalet öppna timmar har ökat från 69 000 timmar 2006 till 71 270 timmar 2011.

För mig själv och Folkpartiet är biblioteken omistliga för vårt demokratiska styrelseskick och för individens emancipation och bildning. Att vi gör det i en tid när biblioteken blir allt färre talar sitt tydliga språk om hur viktiga biblioteken är i en liberal kulturpolitik.
http://madeleinesjostedt.wordpress.com/page/2/

Kommentar:

”Skolorna föreslås ha huvudmannaskapet för biblioteket”. Vad kan det innebära? Om inte skolan har intresse/resurser att ta över ledarskapet även för vuxenutbudet – då är det slut med dagens bredd av utbudet.