Essingeöarnas Hembygdsförening

Ny upplaga av boken om Lillan är på gång!

Sedan våren 2014 är en helt ny upplaga under arbete. Den nya boken kommer att utgå från texter i gamla boken – redigerade för att bli aktuellare.
Dessutom tillkommer ett stort antal nya kapitel med rubriker som helt saknats i den gamla upplagan.
Vi siktar på utgivning våren 2017.