Felix


Felix - Herbert Felix och AB Felix i årtal.


1868 
Moritz Felix, Herberts farfar, startar konservfabriken Löw & Felix i Znaim, Znaimer Gurken, med en glad katt som varumärke, säljs över nästan hela Europa.

1908 
9 juli föds Herbert Felix i Znaim, dåvarande Österrike-Ungern, nuvarande Tjeckien. Den judiska familjen består av Fritz Felix och Ida Lewith samt storebror Willi.

1918 
Znaim blir Znojmo i det nybildade landet Tjeckoslovakien.

1929 
Herbert tar examen som Diplomkaufman vid Handelshögskolan i Wien.

1930 
Herbert får ansvar för familjeföretagets exportaffärer och besöker därmed ofta den svenska agenturen i Göteborg.

1932 
Herbert träffar sin blivande hustru, Kerstin Cruickshank, i Göteborg.

1937 
5 juni gifter sig Herbert Felix och Kerstin Cruickshank i Znojmo.

1938 
Herbert flyr undan judeförföljelsen och anländer till Göteborg 4 september. Hans enda bagage är en liten portfölj samt legitimationshandlingar.

Herbert ber sin barndomsvän Fritz Buchburger om hjälp att få tag på familjen Felix receptbok. Fritz lyckas komma över recepten på inläggningar och överlämnar dem till Kerstin, som arbetar på svenska konsulatet i Prag. Kerstin ser till att receptsamlingen kommer till Herbert i Göteborg.

AB P Håkanssons i Eslöv har överproduktion på spritättika och styrelseordförande Ivar MG Sandberg och VD Donald Thomson söker någon med erfarenhet av ättiksinläggningar i industriell skala. De får på omvägar höra talas om att Herbert Felix befinner sig i Göteborg och förhandlingar inleds.

1939 
1 januari börjar Herbert Felix sitt arbete i Eslöv. Konservfabriken inrättas i Salubrinfabrikens källarlokaler och Herbert bosätter sig på Norregatan.

Herbert lyckas skaffa gurkfrö från Tjeckoslovakien och startar kontraktsodling av gurkor med lantbrukarna kring Eslöv. Trots en blöt och kall försommar uppgår skörden till 60 ton och nettovinsten för gurkavdelningen till 16 200 kronor. En del gurkor är för stora för att lägga på burk. Gurkorna skivas istället och en av många Felixsuccéer, smörgåsgurka, ser dagens ljus.

1940
P Håkanssons Konserver AB som bildats köper Saftstationen (lades ner 1938) på Ellingevägen av Sockerbolaget. Varumärket Felix, inklusive den glada katten, introduceras bredvid P Håkanssons Konserver AB.

Årets produktion av gurkinläggningar uppgår till 200 ton, en ökning med 250%. Källarlokalerna på Salubrinfabriken räcker inte längre till och tillverkningen flyttar till Västra Sallerups nedlagda mejeri vid Kanalgatan-Västergatan. 

1941
Under ransoneringens tid blir den inhemska fruktodlingen ett viktigt inslag i livsmedelsförsörjningen. Med tåg skickar privatpersoner runt om i landet bär och frukt till Eslöv och 75% av Felix produktion består nu av äppelmos, sylt och saft.

Kerstin flyttar till Stockholm för att arbeta på den antinazistiska tidningen ”Trots allt”. Skåne är under andra världskriget ett nazistfäste vilket även Herbert känner av i Eslöv. Makarna Ester och Ivar MG Sandberg är dock liberaler och övertygade antinazister.

1942
Herbert får leveranskontrakt på 650 ton äppelmos och apelsinmarmelad till svenska armén. Herberts titel ändras till disponent.

Herbert Felix anmäler sig för krigstjänst till de exiltjeckiska myndigheterna i London och bolagsstyrelsen beviljar honom tjänstledighet i den händelse han skulle bli inkallad. Samma år tar styrelsen en livförsäkring på 100 000 kronor på Herberts liv.

1943
I ett detaljerat dokument på 47 tätskrivna sidor, ”Herbert Felix testamente”, nedtecknar Herbert allt han lärt sig om grönsaker, frukt och bär.

10 mars flyger Herbert från Bromma till en allierad bas i Skottland. Kerstin blir försäljningschef och Yngve Rosenqvist blir tf disponent.

Herbert skickar en julhälsning till fabriken och ber samtidigt om månadsavslutet.

1944
I september skickas den tjeckiska brigaden, där Herbert ingår, till Frankrike. En hälsning från Herbert trycks i firmans interna informationsblad.

1945
29 maj kommer Herbert till Theresienstadt men möts av beskedet att hans mor, far och bror skickats till Auschwitz i september 1944. Han tvingas inse att möjligheten att finna familjen i livet är obefintligt.

30 juni kommer Herbert till ett läger där barndomsvännen Fritz Buchberger sitter inspärrad. Herbert lyckas få ut Fritz ur lägret och flyttar honom till sin amerikanska förläggning. Med Kerstins hjälp får Fritz följa med bussarna till ett uppsamlingsläger i Hamburg. Fritz får sedan inresetillstånd till Sverige, undertecknat av Folke Bernadotte, och titulerades i sitt första främlingspass som konservfabriksarbetare.

15 september kommer Herbert tillbaka till Eslöv. Vid fabriksgrindarna möts han av personalen samt lokala dignitärer. De svenska, tjeckiska och brittiska flaggorna är hissade. Herbert vill genast inspektera anläggningen. Under rundvandringen reagerar han på gurkresterna som skall slängas och börjar fundera på om det finns något sätt att ta tillvara dem. Den första idén till det som senare skulle bli en av företagets mest kända produkter, den hackade Bostongurkan, är född.

Herbert lever nu ensam eftersom förhållandet mellan honom och Kerstin svalnat under kriget. Paret förblir dock vänner livet ut.

1946
Herbert återfår de under kriget beslagtagna fabriksbyggnaderna i Znojmo. Han säljer byggnaderna och klipper därmed alla band med sitt forna hemland. Samma år blir Herbert svensk medborgare. Dock kör han under flera år det tjeckiska bilmärket Tatraplan. Senare går han över till brittiska Rover och därefter till svenska Volvo. Under hela sitt liv vägrar han dock att sätta sig i tysktillverkade Mercedes!

1947 
Tillsammans köper Herbert och Ivar MG aktiemajoriteten i AB P Håkansson från Doktor P Håkanssons stiftelse. Herbert finansierar sitt köp med pengarna från försäljningen av fabriksbyggnaderna i Znojmo. Herbert blev VD och Ivar MG styrelseordförande.

1948 
Herbert anställer Sixten Holmquist som utvecklingschef.

1950
Herbert var VD och fortfarande entreprenör men engagerar sig mer och mer i marknadsföringen. Kötträtter på burk lanseras och i synnerhet köttsoppan blir mycket populär. Herbert tar också initiativ till champinjonodling i växthus på fabriksområdet. Värnpliktiga är provsmakare och testpanel av Felix nyutvecklade produkter. Försvaret ger Herbert i uppdrag att utveckla ett potatismospulver. Sockerbolaget samarbetar med Felix genom att utveckla potatissorter lämpliga för industriell bearbetning. Antalet anställda på Felix i Eslöv ökar under decenniet från 190 till 1 200 personer. Med en produktionskapacitet på ca 3 miljoner gurkor per dag blir Felix i Eslöv Europas största fabrik för gurkkonserver i början av 50-talet.

1951
En anläggning för potatismos med en kapacitet om 5 ton pulver per dag uppförs.

1952 
Bostongurkan, en produkt som utformats av Sixten Holmquist, lanseras.

Herbert Felix och Maj Sandberg, dotter till Ester och Ivar MG Sandberg, gifter sig. Maj och hennes tre döttrar från tidigare äktenskap, Christina, Madeleine och Gunilla, flyttar in till Herbert på Norregatan. Senare går färden till Stehags prästgård som inrättas som tjänstebostad åt bolagets VD.

1954
20 oktober byter bolaget namn till AB Felix.

En större potatisfabrik står färdig och där tillverkas potatismospulvret PeM. Succén låter dock vänta på sig till 60-talet eftersom 50-talets pulvermos fick en tapetklisterliknande konsistens.

1955 
Bolaget byter logotyp. Felix med stora vita bokstäver på röd botten, som används än idag.

1956
Potatismospulvret PeM lanseras i handeln.

En djupfrysningsanläggning står klar i Eslöv och en fabrik för fisk och frukt invigs i Simrishamn.

För att jämna ut produktionen över året börjar Felix tillverka tomatketchup, en produkt som innehåller ättika och därför ligger nära övrigt sortiment. Sixten har inspirerats av Tupperware och ketchupen säljs på plastflaska. Redan efter ett enda år är Felix ketchup marknadsledande i Sverige.

1958
Herbert utnämns till Österrikes honorärkonsul i Malmö och Maj blir konsulatets sekreterare. Herberts sekreterare, Wivi Peving, bemannade ensam konsulatet en dag i veckan och Herbert och Maj var nästan aldrig där.

1959
På initiativ av Herberts kusin, Bruno Kreisky, bildas i oktober det österrikiska bolaget Felix Austria GmbH i Mattersburg.

Semper ingår avtal med Felix i Eslöv om barnmatstillverkning.

1960-talet
AB Felix köper ett fryseri i norska Brönnöysund. Genom det norska dotterbolaget A/S Norsk Felix skall marknaden för djupfryst fisk utökas i Norden.

Försäljningsbolaget Felix Pure Foods Ltd startar i Storbritannien.

Felix Austria blir ett renodlat dotterbolag.

1960 
Ivar MG lämnar styrelsen (avlider 1961).

Felix samarbetar med den amerikanska livsmedelsjätten General Foods Corporation som också har optionsrätt på aktier i företaget.

21 december undertecknas ett samarbetsavtal som ger Sockerbolaget optionsrätt på aktier i AB Felix.

1961
Den österrikiska fabriken i Mattersburg invigs. Fabriken får stor betydelse såväl regionalt som socialt.

Sockerbolaget utnyttjar sin optionsrätt och köper 80% av aktierna i det svenska Felix.

1964
I april tillkännages att Sockerbolaget äger AB Felix.

56 år gammal lämnar Herbert sin anställning som VD i bolaget. Tillsammans med hustru Maj flyttar han till Ascona vid Lago Maggiore i kantonen Ticino i den italienskspråkiga delen av Schweiz.

1965
Herbert tar ett oavlönat uppdrag för FAO i Rom, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation. Med direktörs rang blir han organisationens högst uppsatte svensk. Hans uppdrag är att utveckla jordbruksråvaror samt skapa förutsättningar för samarbete mellan livsmedelsindustrin i tredje världen och de rika länderna.

1969
Herbert lämnar FAO.

1972
I december säljer Sockerbolaget 75% av aktierna till brittiska koncernen Cavenham.

1973
Natten mellan 5 och 6 maj avlider Herbert i parets villa i Torekov. Begravningen äger rum i Ängelholm. Urnsättningen sker på Eslövs kyrkogård i svärföräldrarnas familjegrav.

 1975
Cavenham övertar samtliga aktier från Sockerbolaget. Felix sortimentet utökas med djupfryst pizza.

1980  
Cavenham säljer aktierna till Anders Walls Beijerinvest och Felix ingår nu i en livsmedelsgrupp tillsammans med Abba och Ramlösa.

1981 
Beijerinvest går upp i Volvo och Felix blir en del av Nordens största industrikoncern.

1984
Volvo bildar ett gemensamt bolag, Provendor, för sina livsmedelsföretag. Felix blir moderbolaget i koncernen.

1990  
Provendor fusioneras med Procordia och Pharmacia.

1995  
Varumärket Felix ingår i Procordia Food AB inom norska Orklakoncernen. Huvudkontoret för Procordia Food AB finns i Eslöv. Önos, Ekströms, Bob och Risifrutti är andra kända varumärke inom gruppen.

1999
Björnekulla börjar sälja en gurkblandning under beteckningen Bostongurka. Procordia Food drar Björnekulla inför domstol för varumärkesintrång.

2001
Stockholms tingsrätt ger Procordia Food rätt till namnet Bostongurka.

2004 
EG-domstolen ger Björnekulla delvis rätt att använda namnet Bostongurka.

2006 
I januari meddelas att Procordia och Björnekulla nått en förlikning som innebär att Procordia Food, där Felix ingår, har ensamrätt till namnet Bostongurka.

2015
Felix och systerbolaget Abba fusioneras som Orkla Foods Sverige AB. Gemensamt huvudkontor flyttar till Malmö.

I Orkla Foods Sverige ingår nu många kända varumärken som finns på hemsidan www.orkla.se.

Källorna är:
Konservkungen Herbert Felix - ett flyktingöde i 1900-talets Europa av Per T Ohlsson.
Felix 1939 - 1984. En livsmedelsindustri under olika ägare av Jan Kruse.

Tillbaka

 

Förening:

Eslöfs museiförening

Skapad av: Klas Andersson (2018-12-12 09:31:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Klas Andersson (2019-04-09 11:17:17) Kontakta föreningen