Medlemstidning


Eslöfs Museiförening ger ut ett medlemsblad med fyra nummer per år.
Du är välkommen att skriva en artikel, gärna med bilder, som tas emot av
någon i redaktionen eller lämna in den på Östergatan 5.
Märk kuvertet "Medlemsbladet".

Manusstopp:
nr 1, 20 januari
nr 2, 15 april
nr 3, 31 juli
nr 4, 30 september
Artiklar kan publiceras under pseudonym eller signatur men namnet på
författaren måste vara känt av redaktionen.
Redaktionen förbehålles rätten att förkorta insända artiklar.

Ansvarig utgivare
Hans Bertil Hansson

Redaktion
Klas Andersson
Hans Bertil Hansson

Tillbaka

Förening:

Eslöfs museiförening

Ändrad av: Eslöfs museiförening (2021-04-18 09:58:47) Kontakta föreningen
Skapad av: Klas Andersson (2012-04-15 10:38:22) Kontakta föreningen