Välkommen till Enköpings Stads Hembygdsförening

Enköpings stads hembygdsförening finns på Wallinska gården, Kryddgårdsgatan 8 A. Föreningens möten hålls i Röda längan. Hantverksaktiviteter sker i lokalen Stallet. I föreningen bedrivs forskning om bygden. Föreningen har också ett museum där olika föremål samlas.

Verksamheten inom föreningen presenteras på årsmötet.

Den Röda längan kan också hyras för olika evenemang.

VÄLKOMNA att ta del av de aktiviteter som sker i hembygdsföreningen.


Editerad av: (2016-04-01 09:22:18)