Enhörnas övärld


Utanför Enhörnas fastland finns 6 öar som människor levt på genom århundraden nämligen Älgön, Ridö, Hamnskär, Karlholmen, Jurstaholm och Slandön.

Med ord och bild ger vi en glimt av livet från denna övärld. Kom och se hur det kunde vara att leva på en ö.

Editerad av: Juha Nyberg (2018-11-28 20:00:22)