Utställningar


I de olika byggnaderna har vi dels ett antal fasta utställningar, dvs samma tema återkommer från år till år. Däremot ändras innehållet löpande. Sommarutställningar har ett specifikt tema (exempelvis moppe-semester på 50-talet) och finns bara under en begränsad tid.

Editerad av: Juha Nyberg (2018-11-30 20:26:20)