ÅRSMÖTET INSTÄLLT

Enhörna Hembygdsförening hade planerat att som vanligt inbjuda till ÅRSMÖTE söndagen den 26 april kl 15.00 i Bygdegården i enlighet med gammal sedvänja: År 1937 bildades Enhörna Hembygdsförening och då beslutades att årsmötet skulle hållas i Bygdegården, sista söndagen i april klockan 15.00 och det gäller fortfarande – utom i undantagsfall!

Från Hembygdsförbundet (Riksförbundet) har vi fått följande direktiv:
Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill Sveriges hembygdsförbund främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av hembygdsrörelsens medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från riksförbundet vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.

Vi håller självklart med om det och har beslutat att senarelägga årsmötet. När det kommer att gå av stapeln vet vi i dagsläget inte, det beror ju på utvecklingen av pandemin. Men när det väl är dags kommer vi naturligtvis att inbjuda på sedvanligt sätt men vid senare datum!
Vi önskar er snart varmt välkomna till ett senarelagt årsmöte vid obestämt datum!
Er ordförande/ Mona Elveskog


Editerad av: Juha Nyberg (2020-04-03 17:24:18)