Enhörna Hembygdsförening

Välkommen till Enhörna Hembygdsförenings hemsida. Vi är verksamma i Enhörna, en vacker halvö i Mälaren mellan Södertälje och Mariefred. På vår hemsida samlar vi information om våra aktiviteter och annat smått och gott om Enhörnabygden. Är du inte redan medlem i vår förening hoppas att du vill bli det – klicka till vänster för detaljer kring medlemskap. Akvarellerna ovan är gjorda av Inger Askerberg och visar två av våra museibyggnader, Småskolan och Storskolan.

Uppe på Gillberga kulle står en ”runsten” som har ristats av Paul Weigl. Texten som är författad av Amadeus Bianchini lyder:

Ytterenhörna med sina berg och dalar påminner på sina ställen om Norrland. Från vissa högt belägna punkter ter de sig storslaget, allvarligt högstämt. Vad jag dock räknar som dess största charme, är de blommande bärträden. Just den tiden när de blommar, bör man besöka Enhörna. Då äro byarne inbäddade i vitt och rosa, hela nejden lysa, dofta, myser.. Tuna, Fågelsången, Väsby, Stjärna! Det är ett stycke Japan. Det är något alldeles enastående. Hela skogar av bärträd sprida tjusning och glans. Det är ett snölandskap mitt i vårsprickningen, men luften är ljum och välluktsmättad. Jag kan inte erinra mig, att jag någon annanstans har sett något motstycke. Jag kan inte erinra mig att jag någon annanstans sett ett sådant hav av blommor som just här. Hela Ytterenhörna är en blommande trädgård. Måtte alla dessa gamla träd få stå kvar, ty som jag sade, bärträden är Ytterenhörnas största tjusning.

Gillberga kulle, foto: Birgitta Tellestedt

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter