Enåkers kyrka på 1870-talet

Enåkers kyrka på 1870-talet
PÅ bilden syns från vänster: sockenstugan (på sin ursprungliga plats9, prästgården, kyrkan och Vadbron

Förening:

Enåkers Hembygdsförening

Ändrad av: Enåkers Hembygdsförening (2019-01-13 09:22:11) Kontakta föreningen
Skapad av: Enåkers Hembygdsförening (2012-02-10 14:41:16) Kontakta föreningen