Lunds by

Lunds by
Lunds gård (huset i bildens mitt) ligger på gamla bytomten
Huset längst till höger ligger kvar sedan före skiftet
Fotograf

Gösta Persson


Förening:

Enåkers Hembygdsförening

Ändrad av: Enåkers Hembygdsförening (2019-01-14 15:44:03) Kontakta föreningen
Skapad av: Enåkers Hembygdsförening (2012-01-29 11:50:32) Kontakta föreningen