Linnefors järnbruk

I våra trakter har vi framställt järn i tusentals år medan glaset bara har ett par hundra år på nacken. De äldsta framställningsplatserna hittar vi framförallt i närheten av sankmarker där råvaran myrmalm grävdes upp. Men när man i Bergslagen började använda masugnar slog det undan benen på de primitiva blästerugnarna. Så småningom lärde vi oss också i Småland och framförallt under 1700-talet växte det upp järnbruk där man hade god tillgång på vattenkraft.

Informationstavla med sättugnsplatta från bruket

Järnbruket i Linnefors (en halvmil söder om Emmaboda) invigdes 1738 och var, tillsammans med varvet i Karlskrona, den största arbetsgivaren i sydöstra Sverige. Bruket använde sig av sjömalm som hämtades från den närbelägna sjön Törn. Brukets hundraåriga historia kantades av med- men framförallt motgångar. Moderna stålframställningsmetoder satte i mitten på 1850-talet stopp för verksamheten i Linnefors, liksom vid de flesta småländska järnbruk som använde sjömalm som råvara.

Frånsett den gamla bruksherrgården och bruksdammen finns inte mycket som minner om järnbrukets glansdagar.  1999 beslöt föreningen att rensa upp på platsen och sätta upp informationstavlor. Lördagen den 19 juni ”återinvigdes” Linnefors med bl.a. Smålands Karoliner.

Smålands karoliner

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter